Zde Vám předkládáme názory různých organizací,institucí,církví,občanů,atd. na
manželství,funkci rodičů v rodině a na funkci rodiny jako takové.

Charta práv rodiny - charta.

XV.Plenární zasedání papežské rady pro rodinu - XV.

Benda Marek - rodina.

Unie mužů Slovenska - UMS.

Světový kongres rodiny,Praha,19-22.3.1997 - SKR1 , SKR2 , SKR3 

Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 6.11.2003  - RLP1 , RLP2 , RLP3 , RLP4