VEŘEJNÝ ŽIVOT A ROZHODOVÁNÍ PUBLIC LIFE AND DECISION-MAKING
8 - 7.  Mezinárodní přehledy - podíl žen a mužů na celkovém počtu soudců
  International surveys - females and males as % of total number of judges
Pramen/Source: www.unece.org/stats/data.htm (%)
Země 2000 2001 Country
ženy muži ženy muži
Females Males Females Males
Rakousko 22,95 77,05 . . Austria
Kypr 21,43 78,57 . . Cyprus
Česká republika 62,80 37,20 62,20 37,80 Czech Republic
Estonsko 61,67 38,33 62,17 37,83 Estonia
Finsko1) 50,68 49,32     Finland1)
Německo 27,68 72,32 . . Germany
Maďarsko 68,03 31,97 69,97 30,03 Hungary
Irsko 16,07 83,93 19,17 80,83 Ireland
Litva 51,03 48,97 51,83 48,17 Lithuania
Nizozemí 41,23 58,77 . . Netherlands
Rumunsko 69,21 30,79 68,66 31,34 Romania
Slovinsko 67,71 32,29 . . Slovenia
Španělsko 36,32 63,68 38,14 61,86 Spain
Spojené království . . 15,64 84,36 United Kingdom
1) údaje z roku 1995 1)data from 1995
Uvodni strana