Statistiky.

Jelikož v opatrovnické problematice téměř vždy dojde na tvrzení proti tvrzení,a soudy v nerozlučném spojenectví se sociálními pracovnicemi ( mnohdy se k nim přidá i policie ) dají  vždy na tvrzení matky,je třeba argumentovat statistikou a fakty.

 Mýty o rozvodu - 5 x o rozvodu.

 Kriminální chování v návaznosti na výchovu ( i když se tato statistika 
                 týká USA,není žádný důvod domnívat se,že u nás je to 
                 jiné ) -
ANCPR.

Neúplné rodiny v ČR - nerodiny.

Svěření dítěte po rozvodu rozvod.

Analýza návrhů otců na svěření dítěte do výchovy - anketa.

 Počty soudců na obyvatele - soudci na 100000obyvatel.

Soudci a soudkyně - soudci.

Odsouzení dle pohlaví - osoby.

Rozhodnutí soudů o nezletilých - soudy o nezl..

Vyučující dle pohlaví - skoly.

Výsledky státem privilegované péče matek podle evropských statistik - Evropa.

Norský zákon o dítěti - Norsko.

Český statistický úřad - CSU.

Vliv reforem v NSR na tamní opatrovnický systém - Vliv reforem.

Děti a alkohol - alkohol. 

Soudní praxe úpravy v porozvodové péči o děti - soudni praxe.

Průzkum CVVM 11/2006 v ČR - cvvm.

Průzkum Sofres-Factum o domácím násilí - domaci nasili.

Tresty v USA za vraždy manželů či manželek - tresty. 

Počet ošetření v oboru psychiatrie - psycho.

Počet nemanželských dětí od r.1990 do r.2007  - nemandeti.

Jak se v České republice trestají soudci - CRtrest.

Rozvody a sňatky v EU - rasEU.

Jak soudy v ČR rozdílně trestají muže a ženy - soudy. 

Počet dětí v Dětských domovech a jejich náklady - DD.